• Trang quản lý
  • Thành viên đăng nhập
    Ghi nhớ

Làm thế nào để lấy lại mật khẩu của mình?
 Nếu quý vị lỡ quên mật khẩu vào Website thì cũng đừng lo lắng!

Tuy mật khẩu tài khoản quý vị không thể phục hồi lại được (bởi vì nó đã được mã hóa). Do vậy quý vị chỉ có thể được cấp mới lại mật khẩu chứ không thể phục hồi. Để được cấp lại mật khẩu mới, quý vị làm theo hướng dẫn sau:
- Soạn 1 email với
   + Tiêu đề (Subject): Xin cấp lại mật khẩu.
   + Nội dung: Tên đơn vị/ cá nhân đang sở hữu tài khoản
                     Tên đăng nhập
                     Email đăng ký thành viên (phải trùng với email quý vị đang gửi cho chúng tôi)
- Gửi email này đến địa chỉ:
Chúng tôi sẽ cấp lại mật khẩu qua địa chỉ email. Quý vị đăng nhập lần đầu với mật khẩu mới và đổi lại sau đó nếu quý vị muốn.©2013 - 2019 Trung tâm Sàng lọc-Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh Cần Thơ
106 Cách mạng Tháng 8, Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ - ĐT: 02923 760 706 - Fax: 02923 760 706
Phát triển bởi NHBC