• Trang quản lý
  • Thành viên đăng nhập
    Ghi nhớ

Tôi có thể sử dụng mã HTML được không?
 Để bảo vệ Website, chúng tôi không cho sử dụng HTML trên tất cả các dạng form của website.
 
Dẫu quý vị có muốn gửi thì các mã html sẽ bị lọc khỏi dữ liệu vào, nên
dữ liệu của quý vị sẽ không còn toàn vẹn. Do vậy, các thông tin quý vị gửi đến chúng tôi ở mục Liên hệ hay Gửi bài viết chỉ hoàn toàn là dạng text mà thôi.

Nếu quý vị muốn gửi cho chúng tôi những bài viết có định dạng, vui lòng soạn trên Microsoft Word và gửi cho chúng tôi qua email theo địa chỉ webmaster@khdn-yhue.edu.vn hoặc nhbach@
khdn-yhue.edu.vn


Xin cảm ơn!©2013 - 2019 Trung tâm Sàng lọc-Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh Cần Thơ
106 Cách mạng Tháng 8, Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ - ĐT: 02923 760 706 - Fax: 02923 760 706
Phát triển bởi NHBC